Skip to content

100 ગુજરાતી Namavali – Top Gujarati baby boy names with meanings [2021]

namavali in gujarati

Everyone in the family gets pleased due to entry of Prince in sweet home. Everyone starts searching Namavali in Gujarati boy (બાલ નમાવલી ગુજરાતી baby name) and comes with different opinions related to Gujarati name for boy (ગુજરાતી છોકરો નામ). it becomes a very difficult task to pick one baby name Gujarati idea among proposals. Let us explore Namavali Gujarati boy names!

Bal Namavali Gujarati baby boy names meaning ગુજરાતી Namavali
Aatish Fire, God Ganesh Name આતિશ
Adhiraj Emperor Namavali in Gujarati અધિરાજ
Aksh Chariot having many Horses અક્ષ
Amul Uncomparable, Valueable અમૂલ
Anav Sea, Humble અનવ
Arvik Free, Unbound, God Ganesh અરવિક
Ashmit Gujarati baby boy names for pride અશ્મિત
Bahul A Star name બહુલ
Bhautik God Shiva ભૌતિક
Bhavil Beautiful ભાવિલ
Bhumit Friend of Country ભૂમિત
Chahel Good Cheer ચહેલ
Chahit Love in Heart ચહિત
Champak Gujarati baby boy names for flowers ચંપક
Chirag Gujarati names for Lamps ચિરાગ
Chirantan lmmortal  ચિરન્તન
Darsh God Krishna દર્શ
Daxit God Shiva દક્ષિત
Dehan Better Gujrati boy name દેહન
Devan Like a God Namavali in Gujarati દેવન
Devraj Indra : King of Heaven દેવરાજ
Dharmesh Master of Religion ધર્મેશ
Dhrumil Imminent, famous ધ્રુમિલ
Dhvanil Sound of air ધ્વનિલ
Digesh Master of Directions દીગેશ
Divesh Master of Directions દિવેશ
Drish Vision દ્રિશ
Dushyant Destroyer of evil દુષ્યંત
Eashan Mahadev ઇશાન
Ekagrah Concentrated એકગ્રહ
Gagnesh Son of God Shiva ગગનેશ
Girdhari God Krishna ગિરધારી
Gokul Where God Krishna raised ગોકુલ
Govind God Krishna from Gujarati Namavali ગોવિંદ
Gunjan Bee Buzz ગુંજન
Gurudutt Bestowed by a Teacher ગુરુદત્ત
Hardik Straight From Heart, Son of God હાર્દિક
Harshiv God Shiv હર્ષિવ
Hasmukh Happy હસમુખ
Hetansh Rising Sun હેતાંશ
Heyansh Piece of Heart હિયાનશ
Hitanshu Well Wisher હિતાનશુ
Hrishab Gujarati boy with Ethics હૃષબ
Iravan King of Ocean ઇરાવાન
Jai Conqueror, Defeater જય
Jaitik Master, God Shiva જૈતિક
Jatin Saint, God Shiv જતિન
Jaydev God of success જયદેવ
Jaynish Finest જયનીશ
Jayraj Lord of victory જયરાજ
Jignesh Curious baby name Gujarati જિજ્ઞેશ
Jiyansh havinf complete knowledge જિયાંશ
Kaling Bird, Artistic કલિંગ
Kalp Imagination કલ્પ
Kalpesh God of Imagination કલ્પેશ
Kamlesh Lord of Lotus, God Vishnu કમલેશ
Kanav An ancient name of Rishi કનવ
Mahesh God Shiv મહેશ
Mahindra Indra Dev મહિન્દ્રા
Mahipal A king in Gujarati name dictionary મહિપાલ
Malank Ruler મલંક
Malhar Name of a raga મલ્હાર
Manak Sacred Soul માનક
Manant Deep Study મનંત
Manit Appreciated મનીત
Maulik Valuable baby name Gujarati મૌલિક
Mayan Pure Source મયન
Megh Cloud મેઘ
Mehul Rain, Cloud મેહુલ
Mitesh One with few desires મિતેશ
Mithilesh Father of Sita મિથિલેશ
Monil Bird Gujarati name for boy મોનીલ
Moulik Precious, Valuable મૌલિક
Mrigaj Son of Moon મૃગજ
Mudit Satisfied, Pleased મુદિત
Mukesh Lord Shiva મુકેશ
Mukul Soul, Blossom મુકુલ
Nand A raga from Indian music નંદ
Nanku Fine new baby name in Gujarati નંકુ
Naval Miracle નવલ
Nayan Eye Gujarati name નયન
Nirav Silent Gujarati boy name નીરવ
Nityam Consistant, God Shiva નીત્યમ
Parag Pollen of Flower પરાગ
Paresh Ultimate God boy name Gujarati પરેશ
Praful Happy Gujarati name for boy પ્રફુલ
Punit Sacred, Pure પુનિત
Sudhir Determined સુધીર
Taksh Having Eyes Like Dove તક્ષ
Tushar Droplets, Mist તુષાર
Ujagar Sparkling, Clever, Famous ઉજાગર
Urmik Joyful Gujarati name ઉર્મિક
Varadavinayaka Bestowed of success વરદવિનાયક
Vasavaj Son of Indra વસાવાજ
Vatsal Caring, Loving વત્સલ
Vihan Dawn, First SunRay વિહાન
Virohin Sprouting Budding વિરોહીન
Viswas Faith વિશ્વાસ
Vivansh Half Moon, Morning Sunray વિવંશ
Vyanshak Mountain વ્યાંશક

People also read boys names related to:

Modern100 Modern baby boy names

Trending- 100 Latest Hindu baby boy names                                                                                             

Traditional- 100 Traditional Spiritual Vedic names for baby boy                                                                                             

Hindu- 100 Top Hindu boy names                                                                                                          

संस्कृत- 100 Sacred Sanskrit baby boy names                                                                                                  

Royal- 100 Indian royal names for boys                                                                                                         

Nature- 100 Cute nature names for baby boy                                                                                                                                                                                                                    

Body parts- 50 baby boy names related to body parts                                                                                                  

Flower- 50 Cute Indian flower names for boys

Bird- 50 Cute boy names that mean bird                                                                                                            

Music- 50 Classic names related to music for boys          

God- 200 Holy Hindu god names for baby boy                                                                                              

As the number of proposals from Gujarati name dictionary increases, confusion also increases. It becomes very difficult to take the decision for baby boy names in Gujarati Rashi. The Gujarati language originated from Hindi, Sanskrit. So, Gujarati names are influenced by ancient languages also. Gujrati Namavali also has a rich cultural background. https://www.babynamesatoz.com ensures Gujarati name list of a new baby name in Gujarati. 

error: Content is protected !!
Exit mobile version